Viatges Responsables

VILAMON us proposa un conjunt de xerrades, tallers i documentals inspiradors per conèixer experiències de viatge emocionants i responsables. Aquest programa promou noves perspectives per viatjar, on el respecte per les persones i els llocs coneguts juga un paper central.
Emprèn el camí amb força i sentit crític, descobreix sense comprometre i contribueix a un món millor. Emporta’t records, no deixes més que petjades positives.